1. 1Havalandırma Tesisatı

  Havalandırma Tesisatı

  havalandırma sistemi ile ilgili görsel sonucu

  Havalandırma Sistemleri
  Havalandırma sistemleri ister tekstil gibi pamuk yada tekstil ürünlerinin ortaya çıkardığı olumsuz hava koşullarında olsun. İster ise a­ır dizel makinaların ortaya çıkardığı karbon türevli a­ır gazlar olsun sanayini de verimli­liğine ve hava kalitesine etki eden her alanda kullanılmaktadır. En iyi çalışan verimi ve en iyi makine ömrü sa­ğlayabilmek için insalara sağ­lıklı hava sa­ğlayabilmek için olmazsa olmazlardan biri havalandırma sistemleri kullanmalıdır. Birden fazla havalandırma ve toz toplama elemanının bir araya gelmesi ile ortaya çıkan havalandırma sistemleri belli bir mühendislik esaslarına göre her işletme özelinden farklı olarak dizayn edilmektedir. Bimm Havalandırma uzman mühendis kadrosu ile işletmenize ihtiyacı olan sistemi yerinde tespit ederek size özel çözümler sunmaktadır.
  Havalandırma sistemleri insanlar veya sanayide çalışan işçiler ve çalışanların sağlığı için çok büyük bir önem taşır. Örneğin tekstil , kimyasal sektör , sanayiler gibi bir çok yerde çıkan zehirli gazlar ve kötü hava ortama dağılır . Çalışanlar bu gazları soluyarak ciddi bi şekilde sağlıkları zarar görür. Bir çok hastalığa yol açabilir bu gazlar örneğin kanser , solunum yetmezliği , akciğerde yetersizlik , nefes almada zorluk vb türde hastalıklar gibi. Bunların hepsini önlemek amacıyla havalandırma sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. İnsanlar için ne kadar gereksiz görülsede aslında çok gereklidir . Havalandırma sistemleri yalnızca sanayide kullanılmaz . Örneğin restorantlarda , anaokullarında , alışveriş merkezlerinde , süper marketlerde , gösteri ve fuar alanlarında , otoparklarda , üniversite anfilerinde , okullarda , otellerde , marangozlarda yani kısaca temiz havanın azaldığı yani yetmez olduğu yerlerde kirli havayı belirli bir işlemlerden geçirerek temiz havaya dönüştürüp ortama temiz hava yayar.Bu sayede insanların daha rahat nefes alması sağlar ve kirli havanın içindeki zararlı veya kötü gazlardan korur .
  Havalandırma sistemleri insan sağlığı ve doğa açısından büyük bir önem taşır . Farklı sektölerde doğru ve düzgün kullanılan havalandırma sistemleri insan sağlığı açısından büyük bir önem taşır . Düzgün ve doğru kullanılmadığı taktirde ciddi hava kirliliğine ve insan sağlığına büyük zarar verir . Hatta ölümle bile sonuçlanabilirler.

 2. 2Klima Tesisatı

  Klima Tesisatı

  VRV System Design and Installation

   

   

  Multi and Split System Design and Installation

   

   

                 

 3. 3Kalorifer Tesisatı

  Kalorifer Tesisatı

  İnsanoğlunun ısınma ihtiyacı var olduğu sürece ev ve işyerlerimizde buna uygun teknolojide tesisatlar geliştirilmeye devam ediyor. Kalorifer tesisatı, artık ev ve iş yerlerimiz dahil insanın soğukla mücadele edebileceği her ortamda bulunuyor. Bir kombi vasıtasıyla doğalgaz ya da kömür ile ısıtılan suyu kalorifer petekleri ile buluşturup ortam ısısını yaşanabilir hale getiren tesisatın tamamına denir.

  Kalorifer tesisatları nasıl döşenmelidir?

  Kalorifer tesisatlarının döşenmesinde başlıca husus, su dolaşımının engelsiz olmasıdır. Tesisatlar elden geldiğince uzun tutulmamalı ve tesisat döşenirken “L” borular mümkün olduğunca az tercih edilmelidir. Çünkü kullanılacak bir adet “L” boru iki metrelik düz tesisat borusuna paraleldir. Bilinmelidir ki kullanılacak her bir “L” boru peteklere gelecek sıcak su basıncını azaltarak gereken ısıyı absorbe edecektir.Ayrıca tesisat kadar kullandığınız kombi de nasıl kullanıldığına paralel şekilde performans gösterir. Korumalıklı alanlarda bulunmayan kombilerin ömrü daha kısa olur. 100 santimetreden daha büyük kalorifer peteklerindeki vana tesisatları çapraz yapılmalıdır ki daha uzun ömürlü bir ısıtma gerçekleştirilerek yakıt tasarrufu sağlanabilsin.

  Kalorifer tesisatlarının alt kısımlarına imkan olduğunca şap dökülmelidir.

  Kullanılacak pimaş borular kaynak yapılırken gereğinden fazla eritilmemelidir.

  Binanın inşaatı sırasında kalorifer peteklerine dikkat edilerek boruların içine kum ve tıkayacak materyallerin ulaşması engellenmelidir.

  Kalorifer petekleri seçilirken nelere dikkat edilmeli?

  Kalorifer peteği seçiminde pek çok alıcının dikkat etmediği, ancak bize yakıt ve ısı tasarrufu sağlayan farklılıklar mevcuttur. Bunlar, kurulacak odanın genişliği ve kullanım alanına göre farklılık göstermektedir.

  Kalorifer peteği döşetmek istediğiniz alana gereğinden fazlaca petek döşerseniz yakıt tasarrufu sağlayamayacağınızdan kabarık bir fatura ile karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacaktır. Petekler fazla açıldığında ısınacak ortamda ani bir ısınma gerçekleşmediği gibi aksine yine yakıt tasarrufu sağlayamayacaksınız.

  Bu alanlarda kullanılacak peteklerin vanalarını orta seviyede açarak hem istikrarlı bir ısınma gerçekleştirirsiniz hem de gereksiz yakıt sarfiyatını en aza indirmiş olursunuz.

   

 4. 4Yangın Tesisatı

  Yangın Tesisatı

   

  Yangın Tesisatının Önemi Yangın; yanıcı özellikteki katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin denetim dışı (kontrolsüz) yanmasıdır.

  Bir yangınla ne zaman nerede ve hangi şartlar altında karşılaşılacağını kestirmek mümkün değildir. Bu yüzden tedbirli olmak gerekir. Yangından doğabilecek can kaybının yanı sıra zararları önlemenin veya azaltmanın en başta gelen yolu, yangına neden olacak faktörleri ortadan kaldırmak ve yangına hemen müdahale edebilecek tedbirleri almaktır.

  Yapılan incelemelerde yangın güvenlik önlemleri ne kadar yetersiz ve kontrol mekanizması ne kadar yavaşsa, yangın sayısının ve yangından doğan zararların o oranda fazla olduğu görülmüştür. Yine yapılan incelemelere göre yangın güvenlik önemlerinin alınması, yangını söndürme işleminden ve yangının verdiği zararlardan daha ekonomiktir. Bir binayı yanmaz olarak inşa etmek mümkün değildir. O halde yapılacak en akıllıca iş onu güvenli hale getirmektir.

  Yangın tehlikesini mümkün olduğu kadar minimuma indirmek ve yangına çabuk müdahale etmek için daha binaların tasarımı döneminde bir dizi tedbirler düşünülmelidir. Bu tedbirler, inşaat döneminde uygulanmalı ve işletme döneminde işlerliği sağlanmalıdır.

  Ülkemizde yangınlar daha çok ısıtma sistemlerinde, mutfaklarda ve aydınlatma sistemlerinde meydana gelmektedir. Yangın çıkmasının nedeni ise standartlara uygun cihaz kullanılmaması, bakım yetersizliği ve kullanıcı hatalarıdır. Yangının büyük çoğunluğu kullanıcı hatalarından ve insanların dikkatsizlik ve tedbirsizliğinden kaynaklanır. Yangına ne kadar erken müdahale edilirse o kadar çabuk söndürülür ve yol açtığı hasar o denli az olur. Genellikle yangınların büyük boyutlara ulaşmasının en büyük nedeni geç fark edilmesi, dolayısıyla müdahalenin de geç olmasıdır. Yangının hemen fark edilmesi için sürekli olarak insanların gözetlemesi veya otomatik algılama sistemlerinin olması gerekir.

  Yangının belirtileri ısı, duman ve ışık radyasyonudur. Genellikle yangının haber alınması için bekçiler, detektörler (Isı, duman ışık radyasyonu) ve kamera sistemleri kullanılır. Bir yanma olayının gerçekleşmesi için yanabilen madde, ısı ve oksijen olması gerekir. Bunlardan birinin eksikliği yanmanın olmaması demektir. Her yapıda yanabilen madde daima olacaktır. Havada ise oksijen vardır. Bu nedenle kontrolsüz yüksek bir ısı veya kıvılcım yangına sebep olabilir. Yanma sırasında yanabilen maddeleri suyla soğutmak gerekir. Soğutma yangının büyümesini önler. İşte bunun için binalara yangın tesisatı sistemleri kurulur. Yangın tesisatı itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmek, küçük yangınları söndürmek ve itfaiye geldiğinde de ona yardımcı olacak imkânları sağlama görevi yapar. Yapılar karmaşıklaştıkça yangına karşı koruyucu ve önleyici önlemlerin alınması gereği daha önem kazanmıştır. Söndürme işleminde su, köpük (Kimyasal ve mekanik köpük) , kuru toz, karbondioksit gazı gibi maddeler kullanılır. Su, ısıyı azaltarak yanma ortamını soğutur ve yangını söndürür. Buna karşın köpük, toz, karbondioksit gazı alevin üzerini bir battaniye gibi örterek oksijenle teması keser. Ancak bunları her türlü hava şartlarında kullanmak mümkün olmayacağı gibi yanıcı maddenin kütlesini soğutmayacaklarından bu örtü kalkınca yanmanın devam etmesi de mümkündür.

 5. 5Sıhhi Tesisat

  Sıhhi Tesisat

   

  Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir.

  Temiz su tesisatı bina içerisinde su kullanımı için 25 mm boru ile döşenir. Pis su bina içerisinde kullanılan suyu kanalizasyona iletmek için daire sayısının çokluğuna göre 100‟lük 125‟lik 150″lik 200‟lük 250‟lik boru çapları ile döşenir. Sıhhi tesisat bir altyapı olduğu için ehliyetli kişiler tarafından yapılması önemlidir Çünkü sonradan çıkacak bir su kaçağı sebebiyle binanız hasar görebilir bu yüzden mağdur olan kişi sayısı oldukça fazladır.

  Çağdaş dünyamızda insanların sağlıklı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir şekilde yaşaması ve çağdaş yapılara sahip olmasında hiç şüphesiz ki tesisat mühendisliğinin önemi büyüktür. Her gün kendini yenileyen ve geliştiren önemli bir uzmanlık alanıdır. Yapının sıhhi tesisat projelerinin ön hazırlığında, mimari projeler üzerinde mimarlar ile birlikte boru geçiş yerleri ve cihaz yerleşimi konularında çalışmalar yapılmalıdır. Modern bir sıhhi tesisat sisteminin oluşması için aşağıdakiler sıralanabilir:

  Yapı sakinlerine güvenilir bir temiz su sağlanması ve bu suya herhangi bir sıvının karışmasının önlenmesidir.

  Aygıt sayısı, sağlanan suyun miktar ve basınç yönünden uygun bir sistem kurulması, gerekli hallerde suyun depolanmasıdır.

  Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve kirlenmelerden, katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sağlanmasıdır.

  Kabul edilebilir bir tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemelerinin seçilmesidir.

  Temiz su ve pis su sistemlerinde uygun ayırma, yalıtım ve havalandırmanın sağlanmasıdır.

  Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat, bu boru tesisatını yapana da sıhhi tesisatçı denir. Sıhhi tesisatçılık insan sağlığının korunmasıyla doğrudan ilgilidir. Şehirleşme ve modern hayat, ihtiyaçlarla birlikte tesisat ve tesisatçılığın önemini artırmıştır. Aynı şekilde kullanılan araç gereç ve teknikler de gelişmiştir. Temiz su, ilk çağlardan beri insanoğlunun varlığında önemli bir rol oynamıştır. İnsanoğlu temiz su kaynaklarını buldukları yerlere yerleşmiş, kaynaklar kuruyunca veya kirlenince yeni yerler aramıştır. Hindistan‟da İndu Vadisi‟nde yapılan kazılar, 3000–6000 yıl kadar önce burada yaşayan insanların sıhhi tesisat yaptıklarını ortaya koymuştur.

  Sıhhi Tesisat Boruları Montajında Dikkat Edilecek Hususlar

  Erişilebilirlik

  Su borularının kullanma ömrü, yapıların ömrüne göre kısadır. Çeşitli nedenlerle arızalanması, onarım ya da değiştirme gereksinimi duyulması mümkündür. Su borularına kolayca ulaşılabilmesi için mimari tasarım sırasında önlemler alınmalıdır. Bu maksatla boru ve tesisat bacaları yapılması doğru olur.

  Estetik

  Borular açıkta ve gömme (ankastre) olarak döşenebilir. Açıkta döşenen borular birbirlerine olduğu kadar duvarlara da paralel ve aralıkları birbirine eşit olmalıdır. Ancak ne kadar muntazam döşenirse döşensin zamanla kirleneceğinden, açıkta olan boru güzel görünmeyebilir. Estetiğin ön planda tutulduğu yerlerde boruları gömme olarak döşemek doğru olur.

  Donma

  Sıvı halden katı hale geçen suyun hacmi 1/12 kadar artacağından boruların patlamasına neden olur. Donmadan dolayı boru en zayıf yerinden patlar. Boruyu dondan korumak için iç duvarlara ve nispeten sıcak yerlerden geçirme doğru olur. Borunun yalıtılması yararlı olmakla beraber, çok soğuk havada yeterli süre bekleyince suyun donmasını önleyemez. Ancak yalıtılmış boruda suyun donması daha geç olur. Boru fazla sıcaklık değişmelerine maruz kalmadığından genleşerek büzüşmesi az olur. Kullanılmayan binalarda borulardaki suyun donmaması için su boşaltılmalıdır. Donmuş boruların açılması için sıcak suya batırılmış bezle sarmak, üzerine sıcak su dökmek, ateşle veya alevle ısıtmak gibi yöntemler uygulanır.

   

  Koç Darbesi

  Ani kapanan bir musluk veya vana suyun hızının birdenbire sıfıra düşmesi, borudaki basıncı 15–20 katına çıkarabilir. Basınçta artı ve eksi yönde büyük dalgalanmalar olur ve bu dalgalanmalar, basınç normale dönünceye kadar devam eder. Borular sarsılarak gürültü meydana gelir. Hatta borunun patlaması bile mümkündür. Koç vuruşunun şiddeti suyun akış hızı ile etkilidir. Koç vuruşunun önlenmesi için musluk ve vanaların birdenbire kapanmaları önlenmeli, boru çapları büyük seçilerek suyun hızı azaltılmalıdır. Tesisattaki aşırı basıncı düşürmek için basınç düşürme vanaları kullanılmalıdır. Basıncın yüksek olduğu tesisatta lastikten musluk contası kullanılmamalıdır. Ani kapanan armatürlerden önce hava cebi yapılarak önlenebilir. Hava cebindeki hava, bir yastık görevi yaparak elde olmayan nedenlerle oluşan koç vuruşu etkisini azaltır.

  Eğim

  Yatay boruların uzunluğuna göre yaklaşık 0,005‟e kadar eğim verilir. Kısa mesafelerde eğim bir miktar artırılabilir. Eğimin doğrultusu su sayacıdır. Ancak mecbur kalınırsa birden çok noktaya da eğim verilebilir. Düşünülecek bir hususta tesisat suyu doldurulurken borulardaki havanın su akıtma yerlerine kolayca yükselebilmesinin sağlanmasıdır.

  Gürültü

  Tesisatta su kullanılmaya başlandığında tesisatta hışırtı ve takırtı olur. Su hızının fazlalığı su çıkış ağzında hışırtı yapar. Tesisatın herhangi bir noktasında hava ve su akışı başladığında takırtı oluşturur. Su sayacı, yıkama deposu (rezervuar), contası gevşek musluklarda tıkırtı ve titreşimler halinde gürültüler meydana getirir. Bu gürültüler boru ve kelepçelerle binaya iletilerek rahatsızlık verir. Boru ile kelepçe veya konsol arasına lastik gibi yumuşak maddeler konarak titreşimlerin gürültüsü büyük ölçüde giderilebilir. Varsa gevşek contalar değiştirilir. Gürültüyü önlemenin bir yolu da suyun akış hızını azaltmaktır. Bunun için basınç düşürücüler kullanılır.

  Boruların Tespiti

  Borular duvar ve tavanlara özel askı ve kelepçeler ile tespit edilir. Kelepçeler ve askılar arasında bırakılacak aralık borunun çapına olduğu kadar yatay veya düşey konumda olmasına da bağlıdır. Boru ile kelepçe arasına ses yapmaması için lastik konulması gürültü oluşumunu engeller.

  Binanın Oturması

  Çeşitli nedenlerle bina zamanla oturur. Bunu önlemek mümkün değildir. Yapılacak iş binaya giren ve çıkan boruları temel duvarından büyük çaplı bir boru içinden geçirmektir. Boru ile kovan arası yumuşak bir macun, bitüm veya silikon türü malzemelerle doldurulur.

  Su Dağıtımının Denetlenmesi

  Şehir su şebekesindeki su basıncı 5-6 katlı binalar için yeterli olabilir. Ancak daha yüksek yapılarda üst katlara su çıkmaz. Bu nedenle basınç arttırıcı ek sistemler kullanılır. Bodrum katta bulunan su deposuna, besleme hattı bağlanır. Depo çıkışına bağlanan hidrofor ile su basıncı, kat sayısına ve daire sayısına göre arttırılarak bütün katlarda ve dairelerde istenilen basınçta su akması sağlanır. Yapılan tesisatın denenmesi tesisat döşenip bütün işler bittikten sonra su verilir. Kolonlardaki en üst muslukların açılması ile tesisatın havası alınır ve borular su ile doldurulur. Daha sonra tesisat tulumba ile kullanılacağı basıncın 1,5 katı bir basınca tabi tutularak en az 10 dakika kadar basınç tecrübesi yapılır. Sızıntılar varsa giderilir.

   

   


 • Havalandırma Tesisatı

  Havalandırma Tesisatı

  havalandırma sistemi ile ilgili görsel sonucu

  Havalandırma Sistemleri
  Havalandırma sistemleri ister tekstil gibi pamuk yada tekstil ürünlerinin ortaya çıkardığı olumsuz hava koşullarında olsun. İster ise a­ır dizel makinaların ortaya çıkardığı karbon türevli a­ır gazlar olsun sanayini de verimli­liğine ve hava kalitesine etki eden her alanda kullanılmaktadır. En iyi çalışan verimi ve en iyi makine ömrü sa­ğlayabilmek için insalara sağ­lıklı hava sa­ğlayabilmek için olmazsa olmazlardan biri havalandırma sistemleri kullanmalıdır. Birden fazla havalandırma ve toz toplama elemanının bir araya gelmesi ile ortaya çıkan havalandırma sistemleri belli bir mühendislik esaslarına göre her işletme özelinden farklı olarak dizayn edilmektedir. Bimm Havalandırma uzman mühendis kadrosu ile işletmenize ihtiyacı olan sistemi yerinde tespit ederek size özel çözümler sunmaktadır.
  Havalandırma sistemleri insanlar veya sanayide çalışan işçiler ve çalışanların sağlığı için çok büyük bir önem taşır. Örneğin tekstil , kimyasal sektör , sanayiler gibi bir çok yerde çıkan zehirli gazlar ve kötü hava ortama dağılır . Çalışanlar bu gazları soluyarak ciddi bi şekilde sağlıkları zarar görür. Bir çok hastalığa yol açabilir bu gazlar örneğin kanser , solunum yetmezliği , akciğerde yetersizlik , nefes almada zorluk vb türde hastalıklar gibi. Bunların hepsini önlemek amacıyla havalandırma sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. İnsanlar için ne kadar gereksiz görülsede aslında çok gereklidir . Havalandırma sistemleri yalnızca sanayide kullanılmaz . Örneğin restorantlarda , anaokullarında , alışveriş merkezlerinde , süper marketlerde , gösteri ve fuar alanlarında , otoparklarda , üniversite anfilerinde , okullarda , otellerde , marangozlarda yani kısaca temiz havanın azaldığı yani yetmez olduğu yerlerde kirli havayı belirli bir işlemlerden geçirerek temiz havaya dönüştürüp ortama temiz hava yayar.Bu sayede insanların daha rahat nefes alması sağlar ve kirli havanın içindeki zararlı veya kötü gazlardan korur .
  Havalandırma sistemleri insan sağlığı ve doğa açısından büyük bir önem taşır . Farklı sektölerde doğru ve düzgün kullanılan havalandırma sistemleri insan sağlığı açısından büyük bir önem taşır . Düzgün ve doğru kullanılmadığı taktirde ciddi hava kirliliğine ve insan sağlığına büyük zarar verir . Hatta ölümle bile sonuçlanabilirler.

 • Klima Tesisatı

  Klima Tesisatı

  VRV System Design and Installation

   

   

  Multi and Split System Design and Installation

   

   

                 

 • Kalorifer Tesisatı

  Kalorifer Tesisatı

  İnsanoğlunun ısınma ihtiyacı var olduğu sürece ev ve işyerlerimizde buna uygun teknolojide tesisatlar geliştirilmeye devam ediyor. Kalorifer tesisatı, artık ev ve iş yerlerimiz dahil insanın soğukla mücadele edebileceği her ortamda bulunuyor. Bir kombi vasıtasıyla doğalgaz ya da kömür ile ısıtılan suyu kalorifer petekleri ile buluşturup ortam ısısını yaşanabilir hale getiren tesisatın tamamına denir.

  Kalorifer tesisatları nasıl döşenmelidir?

  Kalorifer tesisatlarının döşenmesinde başlıca husus, su dolaşımının engelsiz olmasıdır. Tesisatlar elden geldiğince uzun tutulmamalı ve tesisat döşenirken “L” borular mümkün olduğunca az tercih edilmelidir. Çünkü kullanılacak bir adet “L” boru iki metrelik düz tesisat borusuna paraleldir. Bilinmelidir ki kullanılacak her bir “L” boru peteklere gelecek sıcak su basıncını azaltarak gereken ısıyı absorbe edecektir.Ayrıca tesisat kadar kullandığınız kombi de nasıl kullanıldığına paralel şekilde performans gösterir. Korumalıklı alanlarda bulunmayan kombilerin ömrü daha kısa olur. 100 santimetreden daha büyük kalorifer peteklerindeki vana tesisatları çapraz yapılmalıdır ki daha uzun ömürlü bir ısıtma gerçekleştirilerek yakıt tasarrufu sağlanabilsin.

  Kalorifer tesisatlarının alt kısımlarına imkan olduğunca şap dökülmelidir.

  Kullanılacak pimaş borular kaynak yapılırken gereğinden fazla eritilmemelidir.

  Binanın inşaatı sırasında kalorifer peteklerine dikkat edilerek boruların içine kum ve tıkayacak materyallerin ulaşması engellenmelidir.

  Kalorifer petekleri seçilirken nelere dikkat edilmeli?

  Kalorifer peteği seçiminde pek çok alıcının dikkat etmediği, ancak bize yakıt ve ısı tasarrufu sağlayan farklılıklar mevcuttur. Bunlar, kurulacak odanın genişliği ve kullanım alanına göre farklılık göstermektedir.

  Kalorifer peteği döşetmek istediğiniz alana gereğinden fazlaca petek döşerseniz yakıt tasarrufu sağlayamayacağınızdan kabarık bir fatura ile karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacaktır. Petekler fazla açıldığında ısınacak ortamda ani bir ısınma gerçekleşmediği gibi aksine yine yakıt tasarrufu sağlayamayacaksınız.

  Bu alanlarda kullanılacak peteklerin vanalarını orta seviyede açarak hem istikrarlı bir ısınma gerçekleştirirsiniz hem de gereksiz yakıt sarfiyatını en aza indirmiş olursunuz.

   

 • Yangın Tesisatı

  Yangın Tesisatı

   

  Yangın Tesisatının Önemi Yangın; yanıcı özellikteki katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin denetim dışı (kontrolsüz) yanmasıdır.

  Bir yangınla ne zaman nerede ve hangi şartlar altında karşılaşılacağını kestirmek mümkün değildir. Bu yüzden tedbirli olmak gerekir. Yangından doğabilecek can kaybının yanı sıra zararları önlemenin veya azaltmanın en başta gelen yolu, yangına neden olacak faktörleri ortadan kaldırmak ve yangına hemen müdahale edebilecek tedbirleri almaktır.

  Yapılan incelemelerde yangın güvenlik önlemleri ne kadar yetersiz ve kontrol mekanizması ne kadar yavaşsa, yangın sayısının ve yangından doğan zararların o oranda fazla olduğu görülmüştür. Yine yapılan incelemelere göre yangın güvenlik önemlerinin alınması, yangını söndürme işleminden ve yangının verdiği zararlardan daha ekonomiktir. Bir binayı yanmaz olarak inşa etmek mümkün değildir. O halde yapılacak en akıllıca iş onu güvenli hale getirmektir.

  Yangın tehlikesini mümkün olduğu kadar minimuma indirmek ve yangına çabuk müdahale etmek için daha binaların tasarımı döneminde bir dizi tedbirler düşünülmelidir. Bu tedbirler, inşaat döneminde uygulanmalı ve işletme döneminde işlerliği sağlanmalıdır.

  Ülkemizde yangınlar daha çok ısıtma sistemlerinde, mutfaklarda ve aydınlatma sistemlerinde meydana gelmektedir. Yangın çıkmasının nedeni ise standartlara uygun cihaz kullanılmaması, bakım yetersizliği ve kullanıcı hatalarıdır. Yangının büyük çoğunluğu kullanıcı hatalarından ve insanların dikkatsizlik ve tedbirsizliğinden kaynaklanır. Yangına ne kadar erken müdahale edilirse o kadar çabuk söndürülür ve yol açtığı hasar o denli az olur. Genellikle yangınların büyük boyutlara ulaşmasının en büyük nedeni geç fark edilmesi, dolayısıyla müdahalenin de geç olmasıdır. Yangının hemen fark edilmesi için sürekli olarak insanların gözetlemesi veya otomatik algılama sistemlerinin olması gerekir.

  Yangının belirtileri ısı, duman ve ışık radyasyonudur. Genellikle yangının haber alınması için bekçiler, detektörler (Isı, duman ışık radyasyonu) ve kamera sistemleri kullanılır. Bir yanma olayının gerçekleşmesi için yanabilen madde, ısı ve oksijen olması gerekir. Bunlardan birinin eksikliği yanmanın olmaması demektir. Her yapıda yanabilen madde daima olacaktır. Havada ise oksijen vardır. Bu nedenle kontrolsüz yüksek bir ısı veya kıvılcım yangına sebep olabilir. Yanma sırasında yanabilen maddeleri suyla soğutmak gerekir. Soğutma yangının büyümesini önler. İşte bunun için binalara yangın tesisatı sistemleri kurulur. Yangın tesisatı itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmek, küçük yangınları söndürmek ve itfaiye geldiğinde de ona yardımcı olacak imkânları sağlama görevi yapar. Yapılar karmaşıklaştıkça yangına karşı koruyucu ve önleyici önlemlerin alınması gereği daha önem kazanmıştır. Söndürme işleminde su, köpük (Kimyasal ve mekanik köpük) , kuru toz, karbondioksit gazı gibi maddeler kullanılır. Su, ısıyı azaltarak yanma ortamını soğutur ve yangını söndürür. Buna karşın köpük, toz, karbondioksit gazı alevin üzerini bir battaniye gibi örterek oksijenle teması keser. Ancak bunları her türlü hava şartlarında kullanmak mümkün olmayacağı gibi yanıcı maddenin kütlesini soğutmayacaklarından bu örtü kalkınca yanmanın devam etmesi de mümkündür.

 • Sıhhi Tesisat

  Sıhhi Tesisat

   

  Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir.

  Temiz su tesisatı bina içerisinde su kullanımı için 25 mm boru ile döşenir. Pis su bina içerisinde kullanılan suyu kanalizasyona iletmek için daire sayısının çokluğuna göre 100‟lük 125‟lik 150″lik 200‟lük 250‟lik boru çapları ile döşenir. Sıhhi tesisat bir altyapı olduğu için ehliyetli kişiler tarafından yapılması önemlidir Çünkü sonradan çıkacak bir su kaçağı sebebiyle binanız hasar görebilir bu yüzden mağdur olan kişi sayısı oldukça fazladır.

  Çağdaş dünyamızda insanların sağlıklı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir şekilde yaşaması ve çağdaş yapılara sahip olmasında hiç şüphesiz ki tesisat mühendisliğinin önemi büyüktür. Her gün kendini yenileyen ve geliştiren önemli bir uzmanlık alanıdır. Yapının sıhhi tesisat projelerinin ön hazırlığında, mimari projeler üzerinde mimarlar ile birlikte boru geçiş yerleri ve cihaz yerleşimi konularında çalışmalar yapılmalıdır. Modern bir sıhhi tesisat sisteminin oluşması için aşağıdakiler sıralanabilir:

  Yapı sakinlerine güvenilir bir temiz su sağlanması ve bu suya herhangi bir sıvının karışmasının önlenmesidir.

  Aygıt sayısı, sağlanan suyun miktar ve basınç yönünden uygun bir sistem kurulması, gerekli hallerde suyun depolanmasıdır.

  Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve kirlenmelerden, katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sağlanmasıdır.

  Kabul edilebilir bir tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemelerinin seçilmesidir.

  Temiz su ve pis su sistemlerinde uygun ayırma, yalıtım ve havalandırmanın sağlanmasıdır.

  Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat, bu boru tesisatını yapana da sıhhi tesisatçı denir. Sıhhi tesisatçılık insan sağlığının korunmasıyla doğrudan ilgilidir. Şehirleşme ve modern hayat, ihtiyaçlarla birlikte tesisat ve tesisatçılığın önemini artırmıştır. Aynı şekilde kullanılan araç gereç ve teknikler de gelişmiştir. Temiz su, ilk çağlardan beri insanoğlunun varlığında önemli bir rol oynamıştır. İnsanoğlu temiz su kaynaklarını buldukları yerlere yerleşmiş, kaynaklar kuruyunca veya kirlenince yeni yerler aramıştır. Hindistan‟da İndu Vadisi‟nde yapılan kazılar, 3000–6000 yıl kadar önce burada yaşayan insanların sıhhi tesisat yaptıklarını ortaya koymuştur.

  Sıhhi Tesisat Boruları Montajında Dikkat Edilecek Hususlar

  Erişilebilirlik

  Su borularının kullanma ömrü, yapıların ömrüne göre kısadır. Çeşitli nedenlerle arızalanması, onarım ya da değiştirme gereksinimi duyulması mümkündür. Su borularına kolayca ulaşılabilmesi için mimari tasarım sırasında önlemler alınmalıdır. Bu maksatla boru ve tesisat bacaları yapılması doğru olur.

  Estetik

  Borular açıkta ve gömme (ankastre) olarak döşenebilir. Açıkta döşenen borular birbirlerine olduğu kadar duvarlara da paralel ve aralıkları birbirine eşit olmalıdır. Ancak ne kadar muntazam döşenirse döşensin zamanla kirleneceğinden, açıkta olan boru güzel görünmeyebilir. Estetiğin ön planda tutulduğu yerlerde boruları gömme olarak döşemek doğru olur.

  Donma

  Sıvı halden katı hale geçen suyun hacmi 1/12 kadar artacağından boruların patlamasına neden olur. Donmadan dolayı boru en zayıf yerinden patlar. Boruyu dondan korumak için iç duvarlara ve nispeten sıcak yerlerden geçirme doğru olur. Borunun yalıtılması yararlı olmakla beraber, çok soğuk havada yeterli süre bekleyince suyun donmasını önleyemez. Ancak yalıtılmış boruda suyun donması daha geç olur. Boru fazla sıcaklık değişmelerine maruz kalmadığından genleşerek büzüşmesi az olur. Kullanılmayan binalarda borulardaki suyun donmaması için su boşaltılmalıdır. Donmuş boruların açılması için sıcak suya batırılmış bezle sarmak, üzerine sıcak su dökmek, ateşle veya alevle ısıtmak gibi yöntemler uygulanır.

   

  Koç Darbesi

  Ani kapanan bir musluk veya vana suyun hızının birdenbire sıfıra düşmesi, borudaki basıncı 15–20 katına çıkarabilir. Basınçta artı ve eksi yönde büyük dalgalanmalar olur ve bu dalgalanmalar, basınç normale dönünceye kadar devam eder. Borular sarsılarak gürültü meydana gelir. Hatta borunun patlaması bile mümkündür. Koç vuruşunun şiddeti suyun akış hızı ile etkilidir. Koç vuruşunun önlenmesi için musluk ve vanaların birdenbire kapanmaları önlenmeli, boru çapları büyük seçilerek suyun hızı azaltılmalıdır. Tesisattaki aşırı basıncı düşürmek için basınç düşürme vanaları kullanılmalıdır. Basıncın yüksek olduğu tesisatta lastikten musluk contası kullanılmamalıdır. Ani kapanan armatürlerden önce hava cebi yapılarak önlenebilir. Hava cebindeki hava, bir yastık görevi yaparak elde olmayan nedenlerle oluşan koç vuruşu etkisini azaltır.

  Eğim

  Yatay boruların uzunluğuna göre yaklaşık 0,005‟e kadar eğim verilir. Kısa mesafelerde eğim bir miktar artırılabilir. Eğimin doğrultusu su sayacıdır. Ancak mecbur kalınırsa birden çok noktaya da eğim verilebilir. Düşünülecek bir hususta tesisat suyu doldurulurken borulardaki havanın su akıtma yerlerine kolayca yükselebilmesinin sağlanmasıdır.

  Gürültü

  Tesisatta su kullanılmaya başlandığında tesisatta hışırtı ve takırtı olur. Su hızının fazlalığı su çıkış ağzında hışırtı yapar. Tesisatın herhangi bir noktasında hava ve su akışı başladığında takırtı oluşturur. Su sayacı, yıkama deposu (rezervuar), contası gevşek musluklarda tıkırtı ve titreşimler halinde gürültüler meydana getirir. Bu gürültüler boru ve kelepçelerle binaya iletilerek rahatsızlık verir. Boru ile kelepçe veya konsol arasına lastik gibi yumuşak maddeler konarak titreşimlerin gürültüsü büyük ölçüde giderilebilir. Varsa gevşek contalar değiştirilir. Gürültüyü önlemenin bir yolu da suyun akış hızını azaltmaktır. Bunun için basınç düşürücüler kullanılır.

  Boruların Tespiti

  Borular duvar ve tavanlara özel askı ve kelepçeler ile tespit edilir. Kelepçeler ve askılar arasında bırakılacak aralık borunun çapına olduğu kadar yatay veya düşey konumda olmasına da bağlıdır. Boru ile kelepçe arasına ses yapmaması için lastik konulması gürültü oluşumunu engeller.

  Binanın Oturması

  Çeşitli nedenlerle bina zamanla oturur. Bunu önlemek mümkün değildir. Yapılacak iş binaya giren ve çıkan boruları temel duvarından büyük çaplı bir boru içinden geçirmektir. Boru ile kovan arası yumuşak bir macun, bitüm veya silikon türü malzemelerle doldurulur.

  Su Dağıtımının Denetlenmesi

  Şehir su şebekesindeki su basıncı 5-6 katlı binalar için yeterli olabilir. Ancak daha yüksek yapılarda üst katlara su çıkmaz. Bu nedenle basınç arttırıcı ek sistemler kullanılır. Bodrum katta bulunan su deposuna, besleme hattı bağlanır. Depo çıkışına bağlanan hidrofor ile su basıncı, kat sayısına ve daire sayısına göre arttırılarak bütün katlarda ve dairelerde istenilen basınçta su akması sağlanır. Yapılan tesisatın denenmesi tesisat döşenip bütün işler bittikten sonra su verilir. Kolonlardaki en üst muslukların açılması ile tesisatın havası alınır ve borular su ile doldurulur. Daha sonra tesisat tulumba ile kullanılacağı basıncın 1,5 katı bir basınca tabi tutularak en az 10 dakika kadar basınç tecrübesi yapılır. Sızıntılar varsa giderilir.