Güneş Enerji Sistemlerinde Verime Etki Eden Faktörler

Üzerine düşen güneş ışığına bağlı olarak DC elektrik enerjisi üreten, içeriği silisyum veya benzer maddelerle tasarlanmış yarı iletken olan sistemlere güneş pili denir. Tek bir güneş pilinden elde edilen akım ve gerilim birleştirilerek güneş hücrelerini ve hücrelerde birleşerek güneş panellerini oluşturur.Bu panellerin çalışmasını etkileyen bazı parametreler vardır.Bu parametreler verimliliği önemli ölçüde etkiler.

Fotovoltaik hücrelerde güneşten gelen ışınımın bir kısmı emilir ve elektirik enerjisine dönüştürülür.Modül yüzeyine gelen güneş ışınımın bir kısmı ise hücreler tarafından soğurulmadan modül yüzeyinden geri yansırlar.Yansımayı en aza indirmek için yüzey kaplama camlarının yapısı önemlidir.Modül yüzeyinden hücrelere iletilen güneş ışınımı emiliminin arttırılması için farklı güneş pilleri kullanılır.Günümüzde en çok kullanılan güneş pilleri; Kristal Silisyum ,Bakır İndiyum Diselenid, Kadmiyum Tellürid , Galyum Arsenit, Amorf Silisyum ‘dur.

 

Fotovoltaik modüllerin verimliliğini etkileyen bir diğer faktör modül yüzeyinin kirlenmesidir. Kirlenmeden dolayı hücrelere iletilen güneş ışınımın da azalma olur.Işınımda ki bu azalma soğurulma miktarını azaltır ve üretimde kayıplar görülür.Modül yüzeyinde oluşan kirlilik yağışlardan, tozlanmadan vb. çevresel etkenlerden  kaynaklanır.

Modüllerin konumlandırılması verimliliği etkileyen bir diğer önemli konudur.Modüller maksimum verimi güney cephesinde vermektedir.Panellerin hareketli bir konstrüksiyon üzerinde tasarlanmaları durumunda güneş ışığını takip edebilmekte  ve günün  her saatinde  en yüksek verim alabilmektedir.

Panellerin aşırı ısınması sonucu kayıplar oluşur.Ortam sıcaklığı yükseldikçe hücre sıcaklığı da yükselir ve sistemde kayıplar oluşur.Bu kayıpları önlemek için soğutma sistemleri kullanılır.Panelleri konumlandırmadan önce bölgenin yıl içindeki sıcaklık değerleri bilinmelidir ve buna göre konumlandırma yapılmalıdır.

Fotovoltaik panellerin gölgede kalması da modül verimliliğini etkilemektedir.Gölgeye neden olan etkenler dağlar , ormanlık araziler , ağaçlar , binalar vb. çevresel etkenlerdir.Hücre üzerindeki küçük bir gölgelenme verimliliğe önemli ölçüde etki eder.Bir hücredeki gölgelenme diğer dizelerde ki hücrelerin performansını da önemli ölçüde etkiler.Dış etkenlerden kaynaklan gölgelenmenin yanı sıra aynı dizede ki modül sırası öndeki modül sırası tarafından gölgelenebilir bu da verimliliğe etki eder.

Bu kayıpların yanı sıra sistemde oluşan kayıplar, kablolarda oluşan kayıplar, doğru akımı alternatif akıma çevrimde kullanılan invertörlerde oluşan kayıpları söyleyebiliriz.


Add Comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Comments